Skip to main content

Reglement Kinderkerk- Kamp.

Om alles in goede banen te leiden, hebben wij een aantal afspraken die gelden tijdens kinderkamp. Bij het niet opvolgen van deze afspraken zullen wij genoodzaakt zijn om de kinderen te laten ophalen.

Ouders, neem a.u.b. de regels goed door. Bij opgave voor kamp ga je akkoord met deze regels.

 

Open Kinderkerk is een belangrijk onderdeel van OPEN. Kerk en is een plek waar we de kinderen kennis laten maken met wie God is. Dit doen we door bijbelonderwijs, muziek en gebed. Bij deelname aan het kamp gaan we ervan uit dat ieder kind deelneemt aan deze activiteiten.


We gaan met respect om met elkaar en sluiten niemand buiten.


Opdrachten en aanwijzingen van de leiding worden opgevolgd met een respectvolle houding.


Van kinderen die weigeren te luisteren en onhandelbaar zijn, worden de ouders/verzorgers gewaarschuwd dat de kinderen mogen worden opgehaald. In dat geval wordt er geen kampgeld terugbetaald.


Ga je als ouders een paar dagen weg, regel dan a.u.b. vooraf iemand als back-up.


We gaan ervan uit dat alle kinderen een eigen aansprakelijkheidsverzekering hebben. Mocht er schade ontstaan aan eigendommen van iemand anders, dan moet u de kosten zelf betalen.


Geef GEEN waardevolle spullen mee.


OPEN. Kinderkerk noch OPEN. Kerk is verantwoordelijk voor schade aan (waardevolle) spullen en/of medicijnen.


Geen geld meegeven. Alles wordt voor ze betaald.


Geen zieke kinderen brengen a.u.b. Wordt uw kind ziek tijdens het verblijf, dan graag uw kind komen ophalen.


Jongens/meisjes komen niet bij elkaar op de kamers.


Verplicht FUN hebben 😉